ขอบพระคุณค่ะ ทีมงานได้รับแบบฟอร์มสั่งซื้อจากท่านเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้โดยเร็วที่สุด