• prasitchansareekor

การบินไทยจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.”

Updated: Sep 8, 2019


ประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.”

การบินไทยจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.”

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.” Photo Contest ให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ ที่เดินทางระหว่างวันที่ 26 เมษายน -15 กรกฎาคม 2562 โพสต์รูปถ่ายประสบการณ์การท่องเที่ยว ชิงรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์กว่า 60 เส้นทาง รวม 38 รางวัล

... นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ จัดกิจกรรม “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.” Photo Contest เพื่อให้ผู้โดยสารได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ เก็บภาพประสบการณ์และความทรงจำที่น่าประทับใจจากการเดินทางในแต่ละครั้ง ผ่านการโพสต์รูปผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่เดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ ทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 15 กรกฎาคม 2562 โพสต์รูปประสบการณ์จากการเดินทางผ่านอินสตาแกรม หรือเฟซบุ๊คส่วนตัว ทริปละไม่เกิน 3 รูป พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และใส่แคปชั่นโดยระบุเที่ยวบิน วันเดินทาง คำบรรยายภาพ ติดแฮชแท็ก #LetsSenseTheWorld และแท็ก @ThaiAirways หรือ @ThaiSmileAirways ร่วมชิงรางวัลบัตรโดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด ของการบินไทยและไทยสมายล์กว่า 60 เส้นทาง รวม 38 รางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ thaiairways.com วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com

... ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร.(02) 356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ... รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจสู่ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยจำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ใบ รางวัลที่ 2 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจสู่ทุกเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชียของการบินไทยจำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ รางวัลที่ 3 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ รางวัลที่ 4 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินภายในประเทศไทยของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ รางวัลที่ 5 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินภายในประเทศไทยของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 19 รางวัลๆ ละ 1 ใบ เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด


มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์

มีบัญชี Instagram หรือ Facebook ที่ถูกต้องตรวจสอบได้

เดินทางกับการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 62

เป็นเจ้าของรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี

รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดที่หนึ่งมาก่อน และ/หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

รูปถ่ายจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับพนักงานสายการบินหรือบัตรโดยสารอภินันทนาการไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้

สามารถปรับแต่งสีรูปหรือทำเป็นสีขาวดำได้ โดยที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรูปถ่ายนั้น

เงื่อนไขการรับรางวัล


ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อจากการบินไทยผ่านช่องทาง Facebook หรือ Instagram ภายในวันที่ 20 ส.ค. 62

ผู้ชนะต้องติดต่อรับรางวัลพร้อมส่งไฟล์รูปถ่ายต้นฉบับ ขนาด 4MB ขึ้นไป, บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและหลักฐานการเดินทางกับการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 – วันที่ 15 ก.ค. 62 ผ่านทาง tgactivities@thaiairways.comภายในวันที่ 4 ก.ย. 62 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

กรณีเอกสารของผู้ชนะใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรางวัลดังกล่าวออกไป

หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการบินไทยจะติดต่อผู้ชนะภายในวันที่ 11 ก.ย. 62 เพื่อดำเนินการออกบัตรโดยสารในขั้นตอนต่อไป

ผู้ชนะต้องออกบัตรโดยสารด้วยตนเองภายในวันที่ 29 พ.ย. 62 พร้อมยินยอมให้ถ่ายรูปการรับรางวัลไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สำหรับสถานทีออกบัตรโดยสาร การบินไทยจะแจ้งให้ผู้ชนะทราบโดยตรง

บัตรโดยสารนี้มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกบัตร

ผู้ชนะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรางวัลบัตรโดยสารที่การบินไทยมอบให้ ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง อัพเกรด แลกเปลี่ยนบัตรโดยสารนี้เป็นเงินหรือของรางวัลอื่น หรือจำหน่ายต่อบุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้

บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

การบินไทยมีสิทธิ์นำรูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการประกวดและไฟล์ต้นฉบับที่ชนะการประกวดทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายผู้ชนะเมื่อมารับรางวัลไปใช้ในทุกกรณี โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

รูปถ่ายและไฟล์ต้นฉบับที่ชนะการประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการบินไทย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์

การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนไฟล์รูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวด

การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ของผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง (ถ้ามี)

การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ การตัดสินชี้ขาดของการบินไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

พนักงานและครอบครัวของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, พันธมิตร, บริษัทฯ ในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขของการประกวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tgactivities@thaiairways.com

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

111 views0 comments