• prasitchansareekor

มหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 - 28 พ.ค. 2562 ณ ท้องสนามหลวงคณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดมหรสพสมโภชขึ้นวันที่ 22 - 28 พ.ค.2562  รวมเวลา 7 วัน ณ ท้องสนามหลวง


นอกจากนี้ ตลอด 7 วัน ช่วงเวลา 21.30 – 23.00 น. มีการจัดแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกหล้า”โดยประดับไฟแอลอีดีสีต่างๆ นับหมื่นดวง ในรูปแบบของสวนดอกไม้และต้นไม้ บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร และนำเสนอเรื่องราวความงดงามของเจ้าพระยา สายน้ำแห่งชีวิต และพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปยังพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศให้มีความสงบสุข ร่มเย็น เป็นฉัตรแก้วของปวงประชา ผ่านเทคนิคม่านน้ำและน้ำพุ ความยาวกว่า 40 เมตร รวมทั้ง มีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม สาธิตการทำอาหารและขนมไทย

60 views0 comments