• prasitchansareekor

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ได้อัญเชิญมาเพื่อเป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒การจัดกำลังพลประจำเรือในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ใช้กำลังพล กองทัพเรือ จำนวน ๖๔ คน ประกอบด้วย ฝีพาย ๕๐ คน นายท้าย ๒ คน นายเรือ ๒ คน คนถือธงสามชาย ๑ คน พลสัญญาณ ๑ คน คนเห่เรือ ๑ คน และคนถือฉัตร ๗ คนและกองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือพระราชพิธี จำนวน ๕๒ ลำ ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
116 views0 comments