• prasitchansareekor

เทิร์นโปรจากภาพถ่าย

Updated: Apr 17, 2020

เทิร์นโปรจากภาพถ่าย สอนเทคนิคการใช้กล้องและการถ่ายภาพ โดยการเรียนรู้จากภาพถ่ายตัวอย่าง 20 ภาพ สอนโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันเสรีกร

116 views0 comments