คอร์สเรียนถ่ายภาพกับอาจารย์ ประสิทธิ์ จันเสรีกร

timelapse.jpg